Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich “Polaneczki”

KGW “Polaneczki” w Polankach powstało z  początkiem 2023 roku. Naszym głównym celem jest aktywizacja mieszkańców wsi poprzez prowadzenie różnorakich zajęć w tym: rękodzielniczych –  nawiązujących do tradycji sokólszczyzny, sportowych –  zwiększających aktywność mieszkańców, kulturowych –  organizacja wystaw, wycieczek, spacerów tematycznych. Zależy nam również na aktywizacji mieszkańców w ten sposób aby mieli realny wpływ na otaczający ich świat poprzez małe inicjatywy polepszające ich dotychczasowy standard życia.

W naszym kole działa ponad 20 osób, najbardziej zaangażowanych jest ok 10 osób, a są to przedstawicielki i przedstawiciele takich branż jak: księgowe, pedagodzy, animatorzy kultury, etnografii, twórczynie ludowe.

W ramach akcji Masz Głos 2023 chcielibyśmy przygotować materiał w formie reportażu w którym oddamy głos kobietom zamieszkującym naszą wieś na przestrzeni ostatnich 60 lat. Będzie to reportaż oparty na zasadach archiwistyki mówionej, co oznacza że będzie to subiektywna ocena każdej z wypowiadających się kobiet, ich przemyślenia, przezycia których doświadczyły na przestrzeni kilkudziesięciu lat mieszkania na wsi. Będzie to też ciekawe badanie socjologiczne, jak zmieniła się wieś oczami kobiety, i jak postrzegana jest rola kobiety w społeczności wiejskiej, małżeństwie itp.