Pomiń menu

KGW Rokszyce

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokszycach działa na terenie sołectwa i gminy Wola Krzysztoporska.Podstawą działalności jest uchwalony przez KGW własny Statut.Realizujemy działania na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalno-oświatowego wsi. Działamy aktywnie na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców wsi,wspomagamy profilaktykę prozdrowotną,kultywujemy
tradycje ludowe,integrujemy mieszkańców poprzez wycieczki,ogniska,imprezy plenerowe.