Pomiń menu

KGW w Bogusławicach Dolina Szarloty

naszym celem jest prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej oraz sportowo -rekreacyjnej, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa warunków życia i pracy mieszkańców wsi, prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet i propagowanie zdrowego trybu życia