Pomiń menu

KGW w Ciełuszkach

Działalność kulturalna na rzecz mieszkańców wsi, wzmacnianie poczucia wspólnoty lokalnej i tradycji.