Pomiń menu

KGW w Konarzycach (Archiwum)

Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzycach powstało pod koniec lutego tego roku. Liczy 34 osoby. Nasze działania:uroczysta inauguracja działalności, spotkanie z kosmetyczką, warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, nauka chodzenia z kijkami nordic walking, piknik wakacyjny, udział w  „Nestoraliach”, organizacja i oprawa mszy świętej poświęcenia pól i wspólna agapa dla mieszkańców, ognisko z lekcją historii, udział w Dożynkach wojewódzkich w Tykocinie, konkursy kulinarne – „Bitwa regionów” II miejsce w województwie i „Zasmakuj w Łomży” – I miejsce. Ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem było dla nas zaproszenie, do wzięcia udziału w konferencji,  podsumowującej XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, która odbyła się 13.09.2019 r w Warszawie