Pomiń menu

KGW „Żółwin na obcasach”

„Żółwin Na Obcasach” to nowoczesne Koło Gospodyń, które liczy już ponad 40 członkiń z Żółwina i okolicznych sołectw. Łączy nas chęć integrowania się, samorozwoju oraz wymiany doświadczeń. Warsztaty aromaterapii i sitodruku, wyjścia do teatru czy latino-joga — to tylko niektóre przykłady naszych dotychczasowych działań. Kobiecą siłę i sprawczość wykorzystujemy także do organizowania różnorodnych inicjatyw na rzecz całej lokalnej społeczności, takich jak Sąsiedzkie Sprzątanie Żołwina czy Wiosenna Wymiana Roślin. Wspieramy też osoby potrzebujące, m.in. zaopatrując brwinowską jadłodzielnię. W naszej bieżącej działalności korzystamy z nowoczesnych narzędzi, takich jak głosowania online, zdalna komunikacja czy bank pomysłów w chmurze.

Chcemy zmienić stereotypowe myślenie o tym, jak działają i jaką rolę pełnią koła gospodyń. Nie odrzucamy tradycji, ale pragniemy skupić się na tym, co jest interesujące dla współczesnych kobiet, umacniać je i aktywizować. Dlatego od tradycyjnego lepienia pierogów wolimy kurs samoobrony czy taping twarzy. Naszą rolę widzimy również, jako głos lokalnego środowiska kobiecego wobec władz lokalnych oraz różnych instytucji.

W ramach akcji „Masz głos” chcemy wspólnie z mieszkańcami wypracować koncepcję zagospodarowania dwóch działek gminnych tak, aby służyły wszystkim mieszkańcom, a jednocześnie zachować istniejący ekosystem. Planujemy uświadomić mieszkańcom jakie są aktualnie plany gminy, dotyczące tych terenów, a także zdiagnozować potrzeby lokalnej społeczności i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie. Kolejnym etapem będzie przekonanie lokalnych władz do realizacji wypracowanej koncepcji.