Pomiń menu

KGW Zwierzyn-Kłodawa (Archiwum)

KGW Zwierzyn-Kłodawa prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich. Zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorczości mieszkańców naszych wsi, dbamy  o wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, rozwijamy kulturę ludową i przywiązanie do tradycji. do naszych zadań należy również reprezentowanie interesów środowiska wiejskiego wobec organów administracji publicznej.