Pomiń menu

KGW Żydowo

Koło Gospodyń Wiejskich działa od dwóch lat. Jesteśmy organizatorami imprez kulturalno-rozrywkowych i oswiatowych, w dorobu mamy udziały w konkursach i wystawach. Działamy również charytatywnie pomagając i wspierając inne organizacje. Organizujemy inprezy integracyjne dla mieszkańców naszej miejscowosci oraz warsztaty.