Pomiń menu

Koło Gospodyń Wejskich Kije i Wianki w Wólce Kijewskiej

KGW w głównej mierze zajmuje się aktywizacją i edukacją mieszkańców na terenach wiejskich. Jego członkowie zrealizowali wiele projektów angażujących i ożywiających społeczność lokalną. Oprócz tego
członkowie koła brali udział w warsztatach kulinarnych. Koło przygotowuje także tradycyjne mazurskie potrawy na warsztaty, szkolenia, konferencje, promując kuchnię regionalną.