Pomiń menu

kolo-gospodyn-wiejskich-kuraszanki (Archiwum)

Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich, pogłębianie wiedzy , rozwijanie talentów . Znoszenie barier międzypokoleniowym  , wspieranie lokalnej przedsiębiorczości . (szkolenia , warsztaty , festyny , wyjazdy do teatru ,prelekcje ,spotkania mające na celu kultywowanie tradycji , wycieczki).