Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich Miód Malina w Ludwinowie

Koło Gospodyń Wiejskich Miód Malina w Ludwinowie powstało z potrzeby pobudzenia mieszkańców i zachęcenia ich do wyjścia z domu. W przeciągu roku nasze KGW tchnęło życie w codzienność mieszkańców wsi i okolicy oraz zaprosiło ich do wspólnych działań. Członkowie KGW to ludzie z pomysłami, zaprawieni w pracy, otwartyci na wyzwania. Naszym priorytetem działalność jest integracja międzypokoleniowa oraz wspólne spędzanie czasu podczas wartościowych spotkań.

Nasze KGW działa od marca 2023r. Dzięki współpracy wielu osób udało nam się zrealizować w rok m.in. warsztaty artystyczne, wydarzenia dla dzieci, spotkania dla kobiet, spotkania kulinarne,  braliśmy udział w konkursach. reprezentowaliśmy gminę Borzechów w Dożynkach Powiatowych, współpracowaliśmy z pobliską szkołą. Spędziliśmy wiele godzin na przywracaniu remizy OSP do użyteczności, która służy nam i OSP jako miejsce spotkań. Przede wszystkim udało nam się zorganizować przestrzeń w remizie do realizacji naszych działań. Projekt pt. KGW Miód Malina w Ludwinowie – kobiety gotowe do działania, sfinansowany z grantu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” pozwolił na zakup podstawowego wyposażenia do kuchni – kuchenki, lodówki i sprzętu drobnego do realizacji warsztatów. Drugim znaczącym wydarzeniem dla naszego KGW było zorganizowanie I Pikniku Integracyjnego, który zgromadził mieszkańców oraz osoby z okolicy. Liczne atrakcje były dostosowane do różnych grup odbiorców, więc każdy uczestnik skorzystał z wydarzenia. Organizacja wydarzenia była sporym sprawdzianem dla umiejętności członków KGW i OSP w Ludwinowie –  uczestniczyło w niej aż 38 osób.

W ramach Akcji Masz Głos planujemy zastanowić się nad sposobem aranżacji niezagospodarowanej przestrzeni obok remizy OSP w Ludwinowie. Chcielibyśmy pokazać uczestnikom wydarzenia że „mają głos” przy tworzeniu przestrzeni wspólnych. W formie warsztatów dla mieszkańców i osób zainteresowanych zaprojektujemy zmiany w tym miejscu uwzględniające ich potrzeby i uwagi. Nasz pomysł obejmuje spotkanie informacyjne – o idei projektowania miejsc publicznych i warsztaty kreatywne, na których stworzymy nasze wizję na rozwój przestrzeni wokół remizy. Zebrane pomysły wskażą kierunek wprowadzania zmian i wspólnie się zastanowimy, skąd możemy pozyskać fundusze na realizację. W dalekiej perspektywie chcielibyśmy zrealizować pomysł.