Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciełuszkach (Archiwum)

Organizacja nasza ma na celu promocję naszej wsi i regionu. mamy na uwadze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Ważnym zadaniem jest integracja społeczeństwa naszej wsi, zarówno jej najstarszych mieszkańców, jak i związanych z wsią, a mieszkających w miastach osób pokolenia średniego i młodzieży. Do naszych zadań należy przypomnienie naszej historii i tradycji poprzez różnego rodzaju działania wspólne. Naszym celem jest również integracja z wykorzystaniem naszych możliwości kulinarnych. Zamierzamy wypromować naszą miejscowość jako atrakcyjną turystycznie.