Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku (Archiwum)

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku powstało niedawno z chęci działania na rzecz naszej społeczności. W dużej mierze jesteśmy nowymi mieszkańcami Glinika, mamy dzieci i bardzo brakuje nam aktywności władz lokalnych zwłaszcza w zakresie budowania więzi społecznych. Niestety nie znamy swoich sąsiadów i to chcemy zmieniać, chcemy budować społeczność zżytą, aktywnie działającą na rzecz swojej małej ojczyzny. Ważnym elementem naszej działalności jest również podnoszenie świadomości mieszkańców o ich wpływie na kształtowanie otoczenie, choćby poprzez aktywny udział w kształtowaniu budżetu sołeckiego.