Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Oblesie (Archiwum)

Koło Gospodyń Wiejskich w Oblesie zostało wpisane do KRKGW prowadzonego przez Prezesa ARiMR  w grudniu 2018. Celem Koła jest:
1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich oraz w środowiskach miejskich;
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.