Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku

Nasza działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej i aktywizacji mieszkańców do wspólnego działania, poprzez wspólne akcje charytatywne, organizowanie różnego rodzaju warsztatów, spotkań okolicznościowych, imprez tematycznych, a także spotkań pod kątem dbania o nasze otoczenie. Działamy na rzecz dobra wspólnego, aktywizując całą naszą społeczność wiejską.