Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie

Staramy się aktywizować i organizować życie kulturalne naszej małej społeczności. Pomagamy w organizacji Zapustów Radziłowskich, Dniu Dziecka, czy festynu z okazji odpustu w parafialnym kościele. Organizujemy warsztaty kulinarne i reprezentujemy gminę Radziłów w konkursach kulinarnych.

Nasze koło liczy 34 członków, jednak aktywnie działa w nim ok. 15 osób. Grupa składa się z osób dorosłych w przedziale wiekowym 20-55 lat. Część z nas to rolnicy, jednak spektrum zawodów w kole jest szerokie.

W ramach akcji Masz Głos 2023 r. naszym głównym celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Chcielibyśmy przy współpracy z innymi organizować więcej gminnych wydarzeń i integrować lokalną społeczność.