Pomiń menu

Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnance

Nasze KGW w Wygnance inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania. Rozwijamy kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną oraz podejmujemy różne działania na rzecz własnej miejscowości, organizujemy pikniki, ogniska integracyjne (Dzień Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka), spotkania okazjonalne (Dzień Kobiet, wicie wieńca dożynkowego), wyjazdy do kina.