Pomiń menu

kooo-gospodyn-wiejskich (Archiwum)

Gospodynie aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Podejmują również doroczne inicjatywy kulturalne mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów