Pomiń menu

koszalinskie-stowarzyszenie-pomocy-osobom-autystycznym (Archiwum)

Stowarzyszenie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i Zespołem Aspergera. Założone zostało w 2003roku. Od lat wspieramy osoby z autyzmem i ich rodziny w walce o lepszą przyszłość i akceptację wśród społeczeństwa. Wspieramy ich dążenie do realizacji marzeń.  Staramy się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez włączanie wszystkich w projekty z grantów np. Integracyjny Spływ kosjakowy propagujac wśród rodzin aktywne spędzanie wspólnego czasu i pełna integrację że środowiskiem lokalnym.