Pomiń menu

Lesznowolska Rada Seniorów

L.R.S zajmuje się sprawami seniorów w gminie. Działamy na rzecz ekologii, podejmujemy różne akcje dotyczące problemów ludności w gminie w szczególności seniorów, kontaktujemy się z organizacjami senioralnymi , współpracujemy z władzami gminy.