Pomiń menu

Logiszachy

Społeczność szkolna SP w Choroszczy – uczniowie uczestniczyli w różnorodnych akcjach, projektach, które umożliwiły nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie różnorodnych umiejętności, nabywanie kompetencji społecznych (np. Szkolny Budżet Obywatelski, Face to Face, konkursy transgraniczne)