Pomiń menu

Lokal w Bytomiu

4–osobowa grupa składa się z przedstawicielek i jednego przedstawiciela dwóch bytomskich organizacji: Stowarzyszenia Manuffaktura i Fundacji Inqubator Teatralny. Wspólnie już od 2020 roku prowadzimy na zlecenie Prezydenta Bytomia lokal w Bytomiu, czyli miejsce aktywizacji i integracji 3. sektora, zwane “po urzędowemu” również centrum organizacji pozarządowych. Są zafascynowani tym jak działa miasto? i dlatego w 2022 roku zrealizowali ze wsparciem finansowym Funduszy EOG Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, projekt edukacyjny o takim właśnie tytule. W ramach Akcji „Masz głos” za cel postawili sobie doprowadzenie do urealnienia możliwości korzystania przez mieszkańców i mieszkanki naszego miasta z mechanizmu inicjatywy lokalnej. Planują działania lobbingowe, edukacyjne oraz promocyjne.