Pomiń menu

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" (Archiwum)

Stowarzyszenie wspierające organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz władze lokalne funkcjonujące na obszarach wiejskich. Podejmujemy działania aktywizujące oraz doradcze dotyczące m. in. pozyskiwania funduszy unijnych.