Pomiń menu

Stowarzyszenie LUWIA

Stowarzyszenie zwykłe LUWIA zajmuje się ochroną praw zwierząt (stoiska edukacyjno-informacyjne, prelekcje w szkołach), ekologią (warsztaty rękodzieła recyklingowego, szycie legowisk i szarpaków dla zwierząt ze schroniska, akcje uliczne – np. “Chroń Ziemię dietą”, warsztaty kulinarne raw i vegan), działalnością artystyczną (promocja sztuki lokalnych twórców, produkcja teledysków muzycznych dla lokalnych twórców).
Naszą misją jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt, ekologii oraz kuchni roślinnej. Nasze działania zmierzają do zmian w wielu kierunkach: ustanowienie zwierzęcia jako podmiotu nie przedmiotu, działania związane z recyklingiem ukierunkowanym na pomoc zwierzętom, edukacja w zakresie przygotowywania zdrowych roślinnych posiłków bez obróbki termicznej wzmacniającej odporność.
Misja: odnowa więzi człowieka z naturą.
W stowarzyszeniu działają 3 osoby w wieku od 32 do 39 lat.
W ramach akcji Masz Głos 2023 przeprowadziliśmy warsztaty rękodzieła recyklingowego – szycie legowisk i szarpaków dla zwierząt z okolicznego schroniska, zbiórkę odzieży z recyklingu na terenie gminy Raczki we wsi Bakaniuk oraz współpracę z Urzędem Gminy Raczki oraz Sołtysem wsi Bakaniuk (przekazanie ok. 100 legowisk dla lokalnych schronisk dla zwierząt).

W ramach akcji Masz Głos do listopada 2024 r.:

  • Akcja budowy bud dla najbardziej potrzebujących psów w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Raczki pod hasłem: np. “Pies podwórkowy wizytówką rolnika” w celu uświadomienia dobrego traktowania psów.
  • Mieszkańcy zgłaszają zaniedbane psy poprzez dokumentację fotograficzną i opisową.
  • Pozyskanie sponsorów oraz współorganizatorów.
  • Wykonanie z mieszkańcami Gminy Raczki bud dla psów.
  • Współpraca z Urzędem Gminy Raczki oraz Sołtysami.
  • Oficjalne wręczenie bud z udziałem władz lokalnych.