Pomiń menu

Młodzieżowa Grupa Doradcza przy Wójcie Gminy Obrowo

Młodzieżowa Grupa Doradcza została powołana dnia 29 marca 2021 roku zarządzeniem Wójta Gminy Obrowo. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej.