Pomiń menu

Miasto Botaniczne

Założycielką grupy jest Marzena Mruk-Wszałek, która, zainspirowana spacerami z Tatą, związała swoją przyszłość z tematyką ochrony środowiska. Od 2020 roku prowadzi profil Facebook „Miasto Botaniczne”, w którym dzieli się swoją zawodową wiedzą, dobrymi i złymi rozwiązaniami zarządzania zielenią i obszarami cennymi przyrodniczo w miastach. Poznała w ten sposób wielu ciekawych ludzi, którzy też marzą o kompromisie w kwestii „człowiek kontra przyroda”. Współpracuje także z trzecim sektorem, prowadzi działania edukacyjne, uważa, że niezwykle ważna jest waloryzacja przyrodnicza w celu realnego zachowania wtórnych miejskich ekosystemów. W akcji Masz Głos chce powiększyć grupę oraz prowadzić projekt „ChrońMy gdańskie drzewa”. Projekt zakłada ustanawianie nowych pomników przyrody, nie tylko w oparciu o fizyczne kryteria, lecz także związane z kulturą, historią i krajobrazem. Od maja do października w mediach społecznościowych cyklicznie pojawiać się będą opowieści mieszkańców na temat drzew rosnących w ich otoczeniu. Ponadto każde drzewo będzie posiadało nazwę własną nadaną przez bohatera/kę, celem podkreślenia emocjonalnego związku. Jedno z drzew otrzyma nazwę „Masz Głos” dla podkreślenia społecznego charakteru projektu w myśl zasady, że ludzie i drzewa są w tym projekcje są najważniejsi! Każdego miesiąca do Urzędu Miasta wpłynie wniosek o powołanie kilku pomników przyrody. Podsumowaniem projektu ma być wykonanie „Mapy sentymentalnej gdańskich drzew” lub kalendarza „Zielone ikony Gdańska”