Pomiń menu

[email protected]

Jesteśmy mieszkańcami oraz sympatykami Gminy Trzebnica, lubimy naszą Małą Ojczyznę i chcemy, żeby wszystkim żyło się tu jeszcze lepiej. Dla nas oznacza to miejsce przyjazne, komfortowe do życia i pracy, zdrowe, czyste i bezpieczne. Żeby Trzebnica i sołectwa mogły takie być, ważne dla nas będą działania związane z edukacją, kulturą, sportem, ekologią, przedsiębiorczością oraz krzewieniem wiedzy na temat naszej bogatej historii.
Pragniemy rozwijać idee społeczeństwa obywatelskiego – to właśnie kreatywni, pracowici i zaangażowani mieszkańcy naszej Gminy są jej największym kapitałem.

To jest nasze miejsce na Ziemi i dlatego dobrze znamy jego potrzeby. Zamierzamy poprzez swoje działania sprawić, aby o kierunkach rozwoju naszego regionu mogli decydować