Pomiń menu

Mieszkańcy Razem (Archiwum)

Obecnie jesteśmy nieformalna grupą sąsiadów, którzy działają lokalnie poprzez wspólne zebrania, sprzątanie i pielęgnacja zieleni wzdłuż drogi gminnej, składanie wniosków do U.M., spotkań z władzami lokalnymi w sprawach np.  wykonania ograniczników prędkości na drodze gminnej, utrzymania poboczy gminnych przy drogach publicznych w celu wyeliminowania złej widoczności, poprawy wyglądu i estetyki parku kolejowego i muru wzdłuż ulicy Staszica w Krzyżu Wlkp.