Pomiń menu

Mieszkaniec Szczawnego (Archiwum)

Chcemy brać czynny udział w życiu swojej lokalnej społeczności – zmieniać ją, ulepszać i współdecydować.
Chcemy pokazać mieszkańcom:

1. Jak uzyskać informację publiczną?

Celem jest:
– zapoznanie mieszkańców z ich prawami odnośnie dostępu do informacji publicznej,
– kto i w jakiej formie może wystąpić o informację publiczną,
– przedstawienie/nakreślenie/ określenie co to jest informacja publiczna,
– gdzie szukać informacji publicznej,
-do kogo się zwrócić i w jakiej formie o dostęp do informacji publicznej,
– jakie są podstawy prawne aby uzyskać dostęp do dokumentów, informacji publicznej,
– które dokumenty są jawne a które nie,
– kiedy mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gminy,
– do kogo wystąpić o informację o rozliczeniu Stowarzyszeń z wykorzystania środków publicznych.

Docelowo są to wszyscy mieszkańcy a w szczególności Ci mieszkańcy, którzy nie posiadają dostępu do internetu a chcą uczestniczyć w życiu społecznym, chcą wiedzieć na co wydawane są pieniądze publiczne.