Pomiń menu

mirela-rossa-osoba-prywatna

Działam jako osoba prywatna w mieście we współpracy z wolontariuszami.
Stworzyłam 2 lata temu pierwszy wybieg dla Psów Psia Polana w Parku Górczyńskim w Gorzowie Wlkp. W zeszłym roku w ramach akcji reaktywowałam akcję w mieście #odkupmygorzów i wkopałam w 2 parkach 25 tabliczek z napisem sprzątaj po swoim psie, przypominające o obowiązkach przewodników psów.
Wokół wybiegu posadziłam także jesienią 50 młodych klonów.Zgłaszam projekty do BO w 2021r. zostaną zamontowane 3pojemniki serca na nakrętki