Pomiń menu

Stowarzyszenie M-Lab

Naszym celem jest uruchamianie postawy twórczej i kreatywności młodzieży, budowanie poczucia ich siły sprawczej oraz kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i demokratycznych. Mamy doświadczenie w angażowaniu młodzieży w projekty partycypacyjne, gdzie młodzież we współdziałaniu z dorosłymi dokonuje autodiagnozy, tworzy rozwiązania dla siebie, dyskutuje i wypracowuje kierunki zmian np. w edukacji i prezentuje je władzom samorządowym.