Pomiń menu

Młodzi dla Łap

Jesteśmy nową grupą, która chciałaby poprawić jakość w szkołach średnich w Łapach. Młodzież nie ma miejsca aby odpocząć między lekcjami. Naszym celem jest pozyskanie środków na strefy relaksu na szkolnych korytarzach. W akcje zaangażowane są szkoły średnie – I Liceum Ogólnokształcące w Łapach oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.

Nasza grupa liczy 3 osoby i składa się z ucznia i dwóch uczennic szkół średnich. Jesteśmy nową grupą i akcja Masz Głos jest to nasz pierwszy projekt w takiej grupie.W ramach akcji chcemy doprowadzić do zakupu kanap na szkolne korytarze.