Pomiń menu

Fundacja Aktywności Lokalnej - Filia w Skokach (Archiwum)

KARnet_SKOKI- to jeden z sieci klubów aktywności rozmaitych Fundacji Aktywności Lokalnej prowadzony w formie placówki wsparcia dziennego (zgodnie z wymogami przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).