Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna

Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna to grupa młodzieży zrzeszona jako Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna. To już druga kadencja, która rozpoczęła się w styczniu 2024 roku. Pierwsza kadencja trwała od października 2021r. do października 2023r. Młodzież ma wiele pomysłów i chcą mieć realny wpływ na to jak wygląda rzeczywistość, społeczność lokalna i miejscowość, w której żyją.

Do głównych zadań należą między innymi: przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Gminy Jabłonna poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk, inicjowanie i promowanie działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych, charytatywnych itp., ale także sprawy związane z podejmowaniem uchwał czy przyjmowaniem sprawozdań. Opiekunem MRGJ jest Pani Izabela Giza, która razem z nimi prężnie działa, wspiera ich inicjatywy oraz pomaga koordynować ich pracę. Współpracują z Urzędem Gminy Jabłonna, Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Gminną Biblioteką Publiczną im. Wł. Taczanowskiego czy też stowarzyszeniami z terenu gminy przy organizacji różnych wydarzeń kulturalnych. Między innymi kiermasze świąteczne, pikniki, rajdy rowerowe, akcje sprzątania świata itp. na których mają swoje stoiska czy pomagają w organizacji. Inicjują też swoje działania realizując projekty np. „Młodzi w akcji – śladami Taczana” czy „Czysto i modnie jest w Jabłonnie”. W 2022 roku brali udział w akcji Masz Głos z pomysłem stworzenia planu zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki przy budynku Urzędu Gminy. Zrobili konsultacje z mieszkańcami, mieli różne spotkania i udało im się stworzyć plan. Za ich działania i współpracę z samorządem otrzymali nagrodę Super Samorząd. W 2023 roku po raz kolejny brali udział w Akcji Masz Głos, tym razem z akcją charytatywną na rzecz jednego z mieszkańców Gminy Jabłonna. Młodzież zorganizowała we współpracy z Gminą, lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami Mecz charytatywny. A ponadto do akcji dołączyły służby mundurowe: Państwowa Straż Pożarna, Policja i Służba więzienna, których drużyny zagrały w meczu. Odbyły się również licytacje przeróżnych voucherów i gadżetów od lokalnych przedsiębiorców. Udało się zaangażować całą społeczność Gminy Jabłonna do pomocy i uzbierać sporą sumę dla naszego mieszkańca.

W tym roku do Akcji Masz Głos zgłosili się z pomysłem działań międzypokoleniowych polegającym na stworzeniu przestrzeni do rozmów dla naszych mieszkańców Gminy Jabłonna w postaci paneli dyskusyjnych czy debat. Aby każdy czy młody czy starszy miał możliwość porozmawiania na różne tematy, również te ciężkie, społeczne czy polityczne. Chcemy aby odbyły się spotkania i debaty na których i młodzież, starsi czy seniorzy będą mogli się wspólnie spotkać i omówić ważny dla nich temat z różnych stron. Jak również do dyskusji zaprosimy przedstawicieli władzy lokalnej czy też ekspertów z danych tematów.