Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Miejska

Od 20 lat koordynuję działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej. Razem z młodymi rajcami miejskimi działamy na rzecz społeczności lokalnej, uczymy i zarażamy wrażliwością na drugiego człowieka i otaczającą przyrodę. Współpracujemy, a nie rywalizujemy z młodzieżą żywieckich szkół. Uczymy się brania odpowiedzialności za dobro wspólne, inicjujemy projekty i udawadniamy, że razem możemy więcej. Jesteśmy głosem młodego pokolenia w kontakcie z włodarzami miasta.