Pomiń menu

Młodzieżowy Klub Wolontariacki "Rycerz"

Jesteśmy nowopowstałym wolontariackim klubem młodzieżowym. Zrzeszyliśmy się, by w grupie rówieśniczej budować relacje poprzez podejmowanie wspólnych zadań i wyzwań. Naszym celem szerzenie dobra i rozwój lokalnych wspólnot. Chcemy podnosić swoje kompetencje wielopłaszczyznowo i każdego dnia szukać nowych pól do działania. 

Chcemy rozwijać miękkie kompetencje: komunikacja, sieciowanie. Chcemy działać na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci; działania animacyjne – wolontariat DPS. Chcemy założyć Młodzieżową Radę miasta.