Pomiń menu

Mój Lądek Zdrój

Chcieliby się zająć problem małych gmin czyli swoim. Chodzi o gminę uzdrowiskową, która to z mocy ustawy o gminach uzdrowiskowych ma ograniczoną swobodę gospodarczą dla swoich mieszkańców. Chcą udowodnić, że w dzisiejszych czasach prowincja nie równa się prowincjonalizm.