Pomiń menu

"Moja innicjatywa" (Archiwum)

– Popularyzacja czynnej formy rekreacyjno-sportowej,

– poprawa infrastruktury w swojej wsi