Pomiń menu

Mosaic

Grupa Mosaic to stowarzyszenie, które narodziło się z inicjatywy kilku krakowskich licealistów, połączonych chęcią tworzenia projektów artystycznych spajających wspólne idee i pasje.
Celem stowarzyszenia jest, aby nasze działania miały realny wpływ na to, jak ludzie postrzegają otaczającą ich rzeczywistość i nas – młodych.
Pragniemy dać młodym twórcom możliwość pokazania się, poznania nowych środowisk artystycznych, poszerzenia horyzontów, okazję do dyskusji i nauki. Więcej: www.grupamosaic.pl