Pomiń menu

MYbytomianie (Archiwum)

MYbytomianie tworzymy miasto, jego historię i teraźniejszość. Od naszej aktywności zależy przyszłość Bytomia, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu.
Nasze stowarzyszenie powstało w 2013 roku, choć dla wielu z nas jest to kontynuacja wielu innych aktywności podejmowanych w naszym mieście.

Nasze cele zawarte są w deklaracji programowej.