Pomiń menu

Kółko Rolnicze „Nad Rozogą” w Łęgu Starościńskim

Organizacja działa na zasadach podobnych do obecnych KGW. Działamy na rzecz społeczności lokalnej organizując imprezy, rajdy rowerowe, wycieczki. Mamy 10 kajaków i organizujemy spływy po rzece Rozodze. Ważnym aspektem działalności jest kultywowanie kurpiowskiej tradycji i przybliżanie miejscowej historii.
Organizacja liczy 25 członków, są to osoby głównie w wieku ok. 50 lat, ale jest też kilka osób starszych i młodzież. Większość osób pracuje poza miejscowością zamieszkania.
W ramach akcji Masz Głos 2023 planujemy zorganizować kilka imprez rekreacyjnych, spacerów w miejsca związane z lokalną historią. Zaproszenie do udziału mieszkańców, w tym młodzież i członków pobliskiego domu seniora. Z każdego spotkania nagrany zostanie podcast, który będzie zawierał treści historyczne oraz wypowiedzi uczestników wydarzeń.