Pomiń menu

Nasza Wieś (Archiwum)

W ramach organizacji grupy sąsiedzkiej chcemy aktywować istniejącą we wsi Leginy świetlicę, która jest w zasobach Urzędu Gminy w Bartoszycach, ale od kilku lat nic w niej nie dzieje się dla dzieci. W obiekcie można organizować gry i zabawy dla dzieci w wieku do 15 lat. W tym celu chcielibyśmy wyposażyć ten obiekt w niezbędne do tego celu gry czy też inne urządzenia z których dzieci mógłby korzystać codziennie czy też w określone dni tygodnia. Uczestniczyłyby  one w różnego wspólnych konkursach i rywalizowały pomiędzy sobą.