Pomiń menu

Nasze Zalesie Górne (Archiwum)

Grupa jest nieformalna i działa na rzecz lokalnej społeczności – stworzenia ścieżek rowerowych, ochrony lokalnej przyrody i porządku, w tym Obszaru Natura 2000, stworzenia miejsc dla sportu i rekreacji, promocji dostępu do sportu i edukacji dla lokalnej społeczności dzieci i młodzieży, działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego, udział w konsultacjach społecznych itd. Grupa nieformalna działa od 2017 r., z sukcesami w ww. dziedzinach.