Pomiń menu

Nieformalna grupa Zespół Tańca Ludowego " Kałyna " (Archiwum)

Zespół taneczny dzieci i młodzieży. Jest dwie grupy młodsza i starsza.Organizujemy dla zespołu próby tańców,kupujemy dla nich stroje,mają za sobą różne występy. Chcemy dla nich stworzyć własne miejsce na świeżym powietrzu i dla innych by mieli scenę z zadaszeniem.