Pomiń menu

Nieformalna- Łódź

Na podstawie dostępu do informacji publicznej pozyskuję informacje dotyczące ochrony drzew, udzielonych zgód na wycinkę, nasadzeń zastępczych. Pozyskane dane upubliczniam na mediach społecznościowych. Piszę projekty do Budżetu Obywatelskiego pozwalające chronić kolejne tereny zielone przed zabudową i tworzyć nowe skwery i parki. Część udało się już zrealizować. Prowadzę działania mające na celu zmniejszenie ilości dzikich wysypisk śmieci- edukacja, monitoring. Ogólnie działania proekologiczne.