Pomiń menu

Niezależny obywatel (Archiwum)

Działam w lokalnych strukturach Rady Osiedla, angażując się we wprowadzeniu wielu zmian, w tym dokonania zmiany Statutu Rady Osiedla, który obecnie jest łamany zarówno przez Urząd oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Wybickiego w Żukowie