Pomiń menu

Stowarzyszenie Obywatelski Toruń (Archiwum)

Jesteśmy Stowarzyszeniem Obywatelski Toruń.
W formie niezarejestrowanej działaliśmy od września 2017 r., od  września 2019 r. działamy jako zarejestrowane Stowarzyszenie Obywatelski Toruń.
Organizujemy comiesięczne akcje na temat Konstytucji. Zorganizowaliśmy już spotkania: z p. Olgierdem Łukaszewiczem, ks. Wojciechem Lemańskim, sędzią Igorem Tuleyą, z sędzią Waldemarem Żurkiem, z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem, z prof. Jerzym Zajadłą, z Piotrem Niemczykiem. Regularnie sami opracowujemy ulotki/gazetki i w ramach osobistych nakładów finansowych drukujemy je i wydajemy mieszkańcom podczas, tzw. Literiady, gdzie na jednym wydarzeniu rozdajemy ich ponad 300 szt. Rozdajemy również różne wydawnictwa Fundacji Batorego ze szczególnym nasileniem Kartę Praw Mieszkańca, która według nas jest podstawową ulotką aktywizującą środowiska miejskie i wiejskie.
Bierzemy również udziału w sesjach Rady Miasta oraz podczas posiedzeń różnych komisji Rady Miasta.