Pomiń menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodliku

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodliku działa od 1964 roku. Wśród jej członków i członkiń są aktywiści, którzy chcą wprowadzić zmiany w swojej społeczności lokalnej (niewielkiej wsi leżącej na terenie Gminy Karczmiska w województwie lubelskim). Podejmowane działania mają na celu integrację i aktywizację mieszkańców, kultywację dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizację centrum miejscowości.

W ramach Akcji Masz Głos chcemy zwiększyć aktywność mieszkańców i mieszkanek gminy, szczególnie wokół tematu wspólnego dbania o wizerunek miejscowości.