Pomiń menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach

Nasza działalność polega na:
1. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
2. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
3. Działania na rzecz ochrony środowiska.
4. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.
5. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.