Pomiń menu

Osiedle Podgórze w Hrubieszowie (Archiwum)

Mieszkańcy Osiedla tworzą Wspólnotę Samorządową Mieszkańców Osiedla, zwaną dalej Samorządem Osiedla. Uprawnienia uregulowane są w ustawie o samorządzie gminnym oraz w prawie lokalnym.